Search Danmarks autorisationskrav


Search Danmarks medlemmer arbejder ud fra en række autorisationskrav, der fungerer som et kvalitetsstempel for medlemmerne. Det giver kunderne et overblik virksomheder, der leverer rekrutteringsydelser af høj kvalitet. 

Vi har vedtaget syv nøgleprincipper, som vores medlemmer forpligter sig på at arbejde efter. Det giver både kunderne og kandidaterne tryghed om kvalitet, proces og faglighed. 

 

 

  1. Vi tilstræber at være objektive og etiske i vores ansættelsesprocedurer, herunder med henblik på at fremme mangfoldighed på arbejdspladsen.
  2. Vi leverer en høj standard ift. kandidatoplevelsen med løbende kommunikation under rekrutteringsprocessen, herunder feedback til alle, der har været igennem interviewproces.
  3. Vi sikrer altid, at indhentning af referencer på kandidater er efter aftale og accept fra kandidaten. Tilsvarende beder vi vores kunder om at gøre det samme, såfremt de undtagelsesvist indhenter referencer på kandidaterne i vores proces.
  4. Vi behandler materiale om vores kunder og kandidater konfidentielt i henhold til aftale. Tilsvarende beder vi vores kunder om at behandle kandidaternes oplysninger med fuld diskretion og under hensyntagen til reglerne i persondataforordningen.
  5. Vi efterlever det seneste sæt af retningslinjer, der er udarbejdet af VPP (Videnscenter for Professionel Personvurdering).
  6. Vi overholder og holder os grundigt orienteret om relevante love, herunder overholdelse af persondataforordningen vedr. behandling og opbevaring af persondata, aktindsigt i egne data samt bestemmelser for, hvor længe de må opbevares.
  7. Vi gennemgår jævnligt vores rekrutteringsprocedurer med feedback fra kandidater (udvalgte som fravalgte) samt kunder og holder os ajour med nye tilgange til søge- og udvælgelsesprocesser.