Off-limit


Off limit i forhold til en kundevirksomheds medarbejdere, er noget vi alle ofte møder krav om hos kunderne, og som også bruges i større udstrækning.

Vi er nu bekendt med, at det strider mod dansk ansættelsesret, og som sådan er at betragte som en ulovlig aftale når den indgås mellem to parter (virksomhed og searchvirksomhed). Der er derfor ikke nogen gyldighed ved den form for aftaler, lige som der ikke er nogen retslig konsekvens ved at gøre det.

 

Vi anbefaler derfor foreningens medlemmer, at drøfte og forklare dette forhold over for kunder som kræver det, og i stedet kan man så indarbejde det i sit generelle forretnings grundlag (eksempelvis på hjemmesiden) således det ikke bliver en aftale mellem to parter. Dermed bør kundens bekymring være ryddet af vejen.