Kvalitet og tryghed for kunderne


Den danske rekrutterings- og headhunterbranche er kendetegnet ved at være kompleks med mange forskellige aktører. Både når det gælder virksomhederne og de ydelser, der tilbydes. Det gør det svært for kunderne at vide, hvor man skal gå hen, og hvilke typer ydelser, man skal købe. 

Derfor arbejder Search Danmark for at skabe tryghed omkring kvalitet, proces og faglighed, så kunderne trygt kan vælge et medlem fra Search Danmark til den næste rekrutteringsopgave. 

Vi ønsker at skabe transparens om vores metoder. Det gør vi blandt andet ved at stille krav til vores medlemmers arbejde gennem en række autorisationskrav. Vi har derudover indgået et tæt samarbejde med VPP (Videnscenter for Professionel Personvurdering) omkring anbefalinger til kvalitet, præcision og etik inden for erhvervsrettede personvurdering, som tjener som kravsæt for vores medlemmer. 

Når kunderne køber rekrutteringsydelser og rådgivning, skal leverancen leve op til forventningerne - uanset om det drejer sig om enkelte delløsninger eller 360 graders-løsninger. Når alt kommer til alt, handler køb af rekrutteringsydelser om tillid. Den tillid vil vi ikke sætte over styr.