Hvad arbejder Search Danmark for?


Search Danmark er et talerør for den danske rekrutterings- og headhunterbranche. 

Vi arbejder konkret for: 

  • Transparens omkring kvalitet, proces og faglighed til gavn for kunderne og kandidaterne 
  • Udvikling og vedligeholdelse af branchestandarder 
  • Skabelse af brancherelevant netværk for inspiration, videndeling og forretningsudvikling
  • Varetagelse af branchens politiske interesser 
  • Øget synlighed om branchens værdiskabelse 

Search Danmark er et kvalitetsstempel, som vores medlemmer kan benytte sig af til at distancere sig fra den del af markedet, der ikke kan leve op til de vedtagne branchestandarder og etiske retningslinjer.