Hvad arbejder Search Danmark for?


Search Danmark arbejder for at løfte både synligheden og kvaliteten af vore medlemmers arbejde.

Brancheforeningen Search Danmark skal være et kvalitetsstempel, som foreningens medlemmerne kan benytte til at distancere sig fra den del af markedet, hvor kvaliteten og leveringssikkerheden er svingende. Derfor arbejder Search Danmark for en autorisationsordning, der skal øge gennemsigtigheden for kunderne og skille sig af med de mindre seriøse aktører.

Search Danmark arbejder for:

  • Transparens og overblik for branchen og kunderne
  • Etablering af branchestandarder
  • Skabe et brancherelevant forum for information og inspiration for medlemmerne
  • Et fælles talerør for branchen i samfundsdebatten
  • At øge branchens synlighed og omdømme til gavn for medlemmernes forretning

Search Danmark skal fungere som talerør for branchen og formidle branchens viden og andre forhold i en samfundsnyttig kontekst, der kan styrke branchens omdømme og kompetencer. Vi skaber et branchefællesskab, der skal fungere som et forum for netværk, inspiration, viden og forretningsudvikling.

Du kan læse mere om Search Danmark i folderen her