Search Danmark går i alliance med Videnscenter for Professionel Personvurdering

Den nyslåede brancheforening Search Danmark har allerede taget det første vigtige spadestik i forhold til at højne kvaliteten og ensrette praksis for foreningens medlemmer.

Det skete, da den nystiftede brancheforening indgik et samarbejde med Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP), der igennem en årrække har været den toneangivende organisation for korrekt og etisk håndtering af personbedømmelser.

De seneste retningslinjer blev udarbejdet tilbage i 2003, og nu står VPP overfor omfattende opdatering og modernisering det gamle regelsæt. De nye reviderede retningslinjer skal opdateres i samarbejde med Search Danmark, der med sine medlemmers omfattende erfaring med anvendelse af professionelle persondatahåndtering, search, interview, persontest og anvendelse af referencer er en oplagt sparringspartner i processen.

” Både Search Danmark og VPP sætter etik og kvalitet højt på dagsordenen. Så det handler om at kunne understøtte hinandens kompetenceområde. Vi er kommet godt fra start med vigtige konkrete opgaver, som er til gavn for begge parter, ”siger formanden for Search Danmark, Jørn Andersen, der ser frem til fortsat godt og udviklende samarbejde.

De nye retningslinjer fra VPP for, hvordan man håndterer blandt andet interviews, referenceanvendelse og anvendelse af psykologiske tests, forventes færdige inden udgangen af 2018. Den reviderede udgave vil efterfølgende indgå som et medlemskrav, som Search Danmarks medlemsvirksomhederne forpligter sig til at leve op til.

Udover input til og vurdering af de nye retningslinjer lægger de to aktører op til et længevarende samarbejde ved at oprette ”observatørpladser” i begge bestyrelser. Den tætte relation mellem de to bestyrelser skal etablere et direkte link til det fremtidige samarbejde og sikre en smidig videndeling.

Af andre initiativer arbejder Search Danmark og VPP også videre med projekter såsom fælles konferencer for kunder og medlemmer, mulighed for at deltage på hinandens aktiviteter og etablering af ekspertpanel og/eller klumme i et eller flere medier.