Kvaliteten af vores medlemmers arbejde er i top

Kvalitetsmålingen sigter mod at måle klienternes tilfredshed med medlemmernes ydelser og sendes ud til klienterne efterhånden som searchopgaverne afsluttes. Kvalitetsmålingen udføres af Rambøll, der, som uvildig instans, sikrer validiteten af målingerne. Resultaterne tilgår løbende såvel medlemmerne som Search Danmark.

Bestyrelsen i Search Danmark har netop evalueret målingerne fra de første fire mdr. og kan med tilfredshed konstatere, at medlemmerne af Search Danmark i høj grad lever op til brancheforeningens kvalitetskrav.

 

Hvorfor er kvalitetsmåling vigtig?

Som medlem af Search Danmark får man adgang til at benytte kvalitetsmålingen. Målingen er et vigtig parameter til dels at skabe transparens for klienterne men også for at professionalisere branchen yderligere. Kvalitetsmålingerne forpligter og udvikler vores medlemmer på en og samme tid, idet målingerne giver et klart billede af hvad klienterne forventer og i hvilken grad disse er blevet indfriet.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Search Danmark og kvalitetsmålingen, er du velkommen til at kontakte et af vores medlemmer eller sekretariatschef Daniel Møller Jensen, dmj@danskerhverv.dk.