Glædelig jul og godt nytår

Før vi har set os om, er det jul – og dernæst skriver vi 2021.

Det har på mange måder været et vildt år. Et vildt år, der også har sat sit præg på vores branche og på vores brancheforening. Men én ting står klart: Vi kan mere i fællesskab.

Bestyrelsen blev valgt midt i coronapandemiens begyndelse, og vi var derfor straks i arbejdstøjet for at sikre, at de økonomiske hjælpepakker også kom vores branche til gode. Gennem Dansk Erhverv fik vi direkte adgang til regeringskontorerne. Det gjorde vi kun, fordi vi var i stand til at stå sammen som branche. 

 Gennem året har vi fortsat skabt fokus på kvalitet i rekrutteringsprocesserne. Det er helt afgørende for os som branche, at vi formår at samle os om at sikre den højeste kvalitet. Det er ikke alene til gavn for os, men også for vores kunder og kandidater. 

Selvom corona har sat en stopper for et par af vores ellers planlagte arrangementer, har vi dog trods alt afholdt flere spændende arrangementer. Det har nemlig været en prioritet at skabe rum for at mødes på tværs og få faglig inspiration. 

Slutteligt vil jeg på vegne af bestyrelsen ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for samarbejdet i det forgangne år. Vi ser frem til det kommende, hvor vi igen i fællesskab skal løfte vigtige dagsordener for vores branche.

De bedste hilsner på vegne af bestyrelsen,

Morten Andersen