Diversitet i virksomheders ledelse

Diversitet er på de fleste læber i øjeblikket. Både borgere, politikere og erhvervslivet taler særligt om kønsdiversitet eller manglen på samme. Når det gælder erhvervslivet, er der særligt fokus på at have kønsdiversitet i sammensætningen af alt fra medarbejderstab til direktionen.

For Search Danmark og Dansk Erhverv er det sund fornuft at arbejde for en ligelig kønsfordeling i virksomhederne – såvel i virksomhedernes mellemledelse som i topledelsen. Det er en integreret del af vores medlemmers arbejde, når der rådgives om udvikling og rekruttering af ledere. I rådgivningen lægges der stor vægt på værdien af kønsdiversitet i ledelsen samt på risikoen for bias under udvælgelse af kandidater. Der er brug for, at virksomhederne øger opmærksomheden på systematisk at udvikle talentmassen af både kvinder og mænd. Hvis vi skal sikre en større kønsdiversitet i ledelser og bestyrelser, bør virksomhederne overveje, hvilke krav, der stilles til nye kandidater. Er det fx altid afgørende, at kandidaten har erfaringer som CEO eller bestyrelsesformand? Eller skal virksomhederne i højere grad fokusere på andre kompetencer, såsom forretningsforståelse, kreativitet, samarbejdsevner og personlige kompetencer, der kan tilføre værdi?

Det er i hvert fald sikkert, at Danmark har brug for, at alle talenter og kompetencer udvikles og kommer optimalt i spil, så virksomhederne kan besætte deres stillinger og få adgang til den samlede talentpulje.

Men hvordan står det egentlig til med kønsdiversiteten i danske virksomheders ledelser? Og hvad betyder det for virksomhederne at opnå mere kønsdiversitet i ledelsen? Det er spørgsmål, som Search Danmark og Dansk Erhverv ønsker at belyse med denne analyse.

I Danmark er der i 2019 lidt flere kvinder end mænd, der har en lang videregående uddannelse. På trods af dette er der stadig stor forskel på kvinders og mænds funktioner på arbejdsmarkedet. Derudover viser analysen, at virksomheder med højere kønsdiversitet klarer sig økonomisk bedre.

Læs hele analysen her