Hvordan bliver jeg medlem?


For at blive medlem af Search Danmark, skal virksomheden leve op til følgende krav:

  1. Rekrutteringsforretningen skal være et af virksomhedens hovedområder.


  2. Virksomheden skal have en minimumsomsætning på DKK tre mio. årligt for besættelse af faste stillinger.


  3. Virksomhedens CVR skal have en anciennitet på minimum to år, og der skal foreligge mindst et årsregnskab.

Download og udfyld skemaet nedefor. Det udfyldte skema sendes til Search Danmarks sekretariat. Bestyrelsen for Search Danmark vil herefter snarest behandle anmodningen om medlemskab.